Διπολική διαταραχή

Η διπολική διαταραχή (ή μανιοκατάθλιψη) είναι μία από τις πιο σοβαρές ψυχικές παθήσεις. Η ασθένεια χαρακτηρίζεται από επεισόδια (φάσεις) μανίας και κατάθλιψης, καθώς επίσης και πολλές φορές ψυχωτικά συμπτώματα.
Η συχνότητα της ασθένειας στο γενικό πληθυσμό είναι σχετικά μικρή (1% – 1 στους 100) .Τα αίτια της διπολικής διαταραχής παραμένουν άγνωστα αλλά τα περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλο ποσοστό κληρονομικότητας. Παρόλα αυτά, η εκδήλωση και η πορεία της ασθένειας επηρεάζεται έντονα από ψυχοκοινωνικούς παράγοντες. Η πορεία της ασθένειας χαρακτηρίζεται από συνεχόμενα επεισόδια εναλλαγής διάθεσης με περιόδους νορμοθυμίας/ κανονικότητας. Αν και ακόμα δεν υπάρχει τρόπος πλήρης θεραπείας, ψυχοφαρμακευτικές αγωγές με σταθεροποιητές διάθεσης και αντιεπιληπτικά φάρμακα σε συνδυασμό με σύγχρονες ψυχοθεραπευτικές μεθόδους συμπεριφορικού και ψυχοεκπαιδευτικού χαρακτήρα, φέρνουν τα καλύτερα αποτελέσματα.
Με τη κατάλληλη συνδυαστική θεραπεία και σωστή παρακολούθηση, ασθενείς με Διπολική διαταραχή μπορούν να έχουν μία καλή πορεία και να λειτουργούν ικανοποιητικά στον επαγγελματικό και κοινωνικό τους χώρο.

Επεισόδιο Μανίας / Υπομανίας

Τουλάχιστον Μία εβδομάδα με τουλάχιστον 3 συμπτώματα από τα εξής:

 • Υπέρμετρα ανεβασμένη (ή θυμωμένη) διάθεση

 • Υπέρμετρα ανεβασμένο εγώ -αυτοπεποίθηση – αίσθηση μεγαλομανίας

 • Μειωμένη ανάγκη ύπνου -Λογόρροια – πίεση λόγου

 • Υπερδιέργεση σκέψης – αδυναμία συγκέντρωσης

 • Υπέρμετρα αυξημένη ενέργεια -κοινωνικότητα

 • Υπέρμετρα αυξημένη ενασχόληση με θετικές ή και επικίνδυνες δραστηριότητες -έλλειψη αυτοελέγχου

Το επεισόδιο υπομανίας μπορεί να έχει πιο μικρή περίοδο – 4 ημέρων – και χαρακτηρίζεται από τα ίδια συμπτώματα τα οποία όμως εμφανίζονται σε πιο ήπια μορφή.

Επεισόδιο  Κατάθλιψης

Τουλάχιστον Δύο εβδομάδες με τουλάχιστον 5 συμπτώματα από τα εξής:

 • Πεσμένη διάθεση / συναίσθημα θλίψης

 • Ανηδονία / μείωση δραστηριοτήτων-ενδιαφέροντος-απάθεια

 • Διαταραχή διατροφής / βάρους (μείωση η αύξηση)

 • Διαταραχή Ύπνου (μείωση η αύξηση)

 • Διαταραχή Κίνησης (μείωση η αύξηση)

 • Συνεχόμενη κούραση / Έλλειψη ενέργειας

 • Αδυναμία συγκέντρωσης

 • Αίσθημα ενοχής, απώλεια αυτοπεποίθησης

 • Αυτοκτονικές ιδέες / Απόπειρες αυτοκτονίας

Είναι σημαντικό τα παραπάνω συμπτώματα να συνοδεύονται και από σημαντικό πρόβλημα λειτουργίας στο επαγγελματικό, κοινωνικό, ή οικογενειακό περιβάλλον.
Σημείωση: Τα συμπτώματα και των δύο επεισοδίων δεν πρέπει να έχουν προκληθεί από την χρήση ουσιών/φαρμάκων ή από άλλη ιατρική ασθένεια. Παρόλα αυτά πολλοί ασθενείς αναπτύσσουν κανονική διπολική διαταραχή μετά από συστηματική χρήση ουσιών (κάνναβης, κοκαΐνης κτλ.) ή ως παρενέργεια σε αντικαταθλιπτικές αγωγές.

ΤΥΠΟΙ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ

 

Διαγνωστικά αναγνωρίζονται δύο τύποι διπολικής διαταραχής (Τύπος 1 και 2)
1. Διπολική Διαταραχή Τύπου 1
Ο πιο κλασικός και γνωστός τύπος. Χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη τουλάχιστον ενός Μανιακού επεισοδίου. Ο ασθενής μπορεί να παρουσιάσει και καταθλιπτικά και υπομανιακά επεισόδια καθώς και ψυχωτικά συμπτώματα. Αυτός ο τύπος διπολικής διαταραχής είναι εύκολο να διαγνωστεί λανθασμένα ως σχιζοφρένεια, ειδικά εάν ο ασθενής εμφανίζει ψυχωτικά συμπτώματα.
2. Διπολική Διαταραχή Τύπου 2
Ο λιγότερος γνωστός και ίσως λανθασμένα θεωρημένος πιο «ελαφρύς» τύπος Διπολικής διαταραχής. Χαρακτηρίζεται απο την ύπαρξη ενός τουλάχιστον υπομανιακού επεισοδίου (ελαφριά μανία χωρίς νοσηλεία ή πρόβλημα λειτουργίας) και κυρίως καταθλιπτικών επεισοδίων. Ο ασθενής συνήθως παρουσιάζει καταθλιπτικά επεισόδια και είναι πολύ εύκολο να γίνει λανθασμένη διάγνωση μονοπολικής κατάθλιψης (απλής κατάθλιψης χωρίς ιστορικό υπομανίας/μανίας).

Η θεραπεία της Διπολικής διαταραχής

Η θεραπεία της Διπολικής διαταραχής είναι πρωτίστως φαρμακευτική, και παραμένει η πρώτη μορφή θεραπείας κυρίως για τις οξείες φάσεις της ασθένειας, την κατάθλιψη και τα μανιακά /ψυχωτικά επεισόδια. Αν και ακόμα δεν υπάρχει τρόπος πλήρης θεραπείας, ψυχοφαρμακευτικές αγωγές με σταθεροποιητές διάθεσης και αντιεπιληπτικά φάρμακα σε συνδυασμό με σύγχρονες ψυχοθεραπευτικές μεθόδους συμπεριφορικού και ψυχοεκπαιδευτικού χαρακτήρα, φέρνουν τα καλύτερα αποτελέσματα.

Η Γνωσιακή Συμπεριφορική θεραπεία αποτελεί την πιο επιστημονικά τεκμηριωμένη ψυχοθεραπεία για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ψυχική τους υγεία. Είναι από τις λίγες θεραπείες που έχουν καταφέρει να βοηθήσουν διπολικούς ασθενείς να μειώσουν τον αριθμό υποτροπών και νοσηλειών τους και να αυξήσουν την λειτουργικότητα και ποιότητα ζωής τους.

Η συγκεκριμένη ψυχοθεραπεία ασχολείται με τον τρόπο που η συμπεριφορά και η σκέψη επηρεάζουν την συναισθηματική κατάσταση του κάθε ασθενή. Έχει έναν αρκετά εκπαιδευτικό χαρακτήρα καθώς βασίζεται στην απόκτηση δεξιοτήτων που μαθαίνουν στον θεραπευόμενο πως να διαχειρίζεται την ασθένειά του και να αποτρέπει καινούργια επεισόδια μανίας ή κατάθλιψης. Σε περιόδους κατάθλιψης λειτουργεί με τεχνικές κινητοποίησης του ατόμου να εμπλακεί σε δραστηριότητες ,μέσα στην ημέρα επιπλέον, η χρήση ημερολογίων σκέψεων, διάθεσης και δραστηριοτήτων αυξάνουν την αυτορρύθμιση του ασθενούς.

Η συγκεκριμένη θεραπεία ενισχύει την φαρμακευτική αγωγή και δεν παρεμβαίνει ούτε αντικαθιστά την φαρμακευτική αγωγή του ασθενή (όταν και εάν αυτή είναι απαραίτητη).

CATEGORIES

Ώρες Επισκέψεων

Week Days 9:00 – 9:00
Saturday 9:00 – 5:00


6987008467

OFFICE LOCATION

OUR VALUES

Σκοπος μας είναι η αποφόρτιση του συναισθήματος, η ανακούφιση και η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων καθώς και η πρόληψη υποτροπής. Ο ασθενής μαθαίνει να εντοπίζει τη πηγή των προβλημάτων του, να τα επιλύνει αλλά και εκπαιδεύεται στο πώς θα διαχειρίζεται καλύτερα τη ζωή του μετά τη λήξη της ψυχοθεραπείας. Έτσι, ο στόχος είναι η μη εξάρτηση του ασθενούς από τη συνεχή καθοδήγηση του θεραπευτή του.

Στη φιλοσοφία ενός ψυχοθεραπευτή, είτε παιδιών είτε ενηλίκων, ανήκουν έννοιες όπως η ειλικρίνεια απέναντι στον ασθενή, που συνάδει με τη σωστή ενημέρωση γύρω από το πρόβλημα για το οποίο προσήλθε, ο σεβασμός στην ιδιοσυγκρασία και στις δυνατότητες του κάθε ατόμου για θεραπευτική αλλαγή καθώς και η εκμάθηση τεχνικών και μέσων διαχείρισης των συμπτωμάτων εφαρμόζοντας στην πραγματική ζωή.

Διαβάστε περισσότερα άρθρα

Παιδιά

Wave

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque

Περισσότερα

Έφηβοι

Wave

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque

Περισσότερα

Ενήλικες

Wave

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque

Περισσότερα

Make An Appointment

Δεχόμαστε μόνο με ραντεβού.
Μπορείτε να αφήσετε το μήνημά σας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας.
Εναλλακτικά στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 6987008467